Fredagen den 10 december 2021

Bästa läsare!

I dag är det den högtidliga Nobeldagen och vi har all anledning att uppmärksamma årets pristagare, som får Nobels fredspris. Samtidigt är den 10 december dagen för Mänskliga Rättigheterna.

Årets fredspristagare är journalister som lyfter fram algoritmerna på sociala medier som gynnar spridningen av hat, budskap av hat och falska nyheter ut i omvärlden på nätet. Hatkampanjer, förtalkampanjer(egen reflektion) och dödshot sprids ut med hjälp av de sociala medierna. I första hand FB, enligt pristagarna. Hatet sprids på ett sådant sätt, där avsändarnas egen rädsla läggs ut med att försöka skrämmas och/eller försöka lägga ut sin egen ilska, så mottagarna ska agera i affekt och väcka våra primitivaste känslor och styras, ta beslut utifrån dessa primitiva känslor.

"...Våld på nätet stannar inte på nätet, det leder till våld i verkligheten..."

Detta är ingenting nytt tyvärr i människans historia. Motmänniskor med avsaknad av människokärleken har alltid lagt ut sin egen rädsla på sin omgivning och försökt skrämma sin omgivning med olika medel som till exempel med "vill ju bara hjälpa till" -metoden eller "vill ju bara vara snäll"-metoden till underkastelse och lydnad med intentionen, ta sig rätten ha kontroll över och total makt och bestämma över de människor, som de försöker skrämma.

Kampen för fakta och för demokratin har alltid varit viktig. I dag viktigare än någonsin!                               

Som norska löjtnanten Rönneberg sa efter sin och sina kamraters sprängning i fabriken i Rjukan Norge samt färjan HYDRO med tungvattnet i Norge 1945   "...demokratin är värd att kämpa för varenda dag..."                                                          

Årets julgåva går traditionsenligt till organisationen Läkare utan gränser, som gör ett enastående arbete!

 

Det lokala gubbträsket i mitt lokala närområde ska sluta upp med, att med sina bristande kompetenser /kunskaper och asocialitet, 0 kännedom om mig personligen och 0 kännedom om mina fastigheter, verksamhet etc , använda härskartekniker, exkluderande och tystnadskultur. Ni ska sluta upp med att oombedda lägga er i och förstöra/söndra. Sluta försöka "trycka till", försöka kontrollera och försöka styra. Ingen har bett er göra detta. Ni äger inte rätten, att ta sig rätten till detta.Hur ni än säger och gör, är det brottsligt. Och omvärlden ser er.       Flera bevittnade exempel finns beskrivna här på hemsidan.                                                          

Mitt vuxna liv och min välutbildade, kompetenta verksamhet med ordning & reda och dess öde ligger inte i era händer.

 

Tusen tack, för att du tog dig tid att läsa nya bloggen. En blandning med glädje och allvar <3

 

Måndagen den 21 december 2020

Bästa läsare!

Året 2020 har på alla sätt och vis hitills varit ett år med förändringar, ett år som krävt flexibilitet och lösningar utifrån konstruktiva modiga tankar "utanför boxen" globalt i hela världen. Som vanligt i en förändring har det som inte fungerat/fungerar konstruktivt blottlagts och synliggjorts. Med syftet förändra och konstruktivt utveckla det, som inte fungerat/fungerar konstruktivt. Det är Livets paradox. Globalt som lokalt.

Vi känner stor tacksamhet och ödmjukhet inför hälso -och sjukvårdspersonalen som med indragna semestrar och ledigheter, modigt orkat stå längst fram i fronten och möta de människor som drabbats/drabbas av coronaviruset på olika sätt.

Årets julgåva har sedvanligt gått till organistionen Läkare utan gränser.

Som avslutning citeras några ord ur Drottning Kristinas (1626 - 1689) bok På lediga stunder.1998, mot bakgrund dels av egna ofrivilliga otäcka exponeringarna lokalt av maktmissbruk med våld och grov diskriminering med syftet inte "tillåtas" få äga och driva en gård samt driva företag på rätt sätt. Juridiskt och professionellt sätt med handlinsplaner/affärsplaner etc. och på ett könsneutralt kompetent sätt. Utan att ha bett om det givetvis, totalt oprovocerat blivit utsatt för psykopatiskt kriminella brott som förtal, lögner och kvalificerat sladder, skadegörelse, inbrott, intrång och sabotage av lokala gubbträsket som i sin tystnadskultur, egenmäktigt som självutnämnda "poliser" med sina familjer ska lägga sig i, köra in kilar och med sin okunskap och rädsla försöka styra, begränsa, trycka ner och kontrollera. Ur psykologiskt -och genusvetenskapligt perspektiv, är det skolexempel på maktmissbruk med enda egoistiska syftet uppnå över/underkastelse.

Och dels hur aktuella och klarsynta Drottning Kristinas tankar fortfarande är. Hens tankar delas ju även på 1900 -och 2000-talen, som t e x Sveriges regering kring tanken om en ny svensk psalmbok med könsneutral text. Och delas globalt av miljoner kvinnor och män, som lyfter ut i ljuset demokratin och kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter:

"...Att lägga sig i vad andra gör av sin tid är bara bortkastad tid..."

"...Det är sant att själen inte har något kön..."

 

Mäns val av våld och exkludering/ignorering är ett väl känt samhälls -och konfiktproblem!

 

Lev väl bästa läsare <3                                                                         Uppdat.2021-04-08

Torsdagen den 6 februari 2020

Bästa läsare!

Riktar mig här än en gång till gubbträsket i lokala närområdet, som bär på illusionen om, kunna kontrollera människor/kvinnor/barn och djur/vilda djur till exempel vargen och försöka uppnå makt. Och med det försöka styra Livet självt genom missbruka makt,  som till exempel lägga ut er egen rädsla på omgivningen, nedvärdera, föraktfullt håna, oavbrutet kritisera och anmärka på - oberoende om det skulle vara sant eller inte är sant - i behovet stilla er egen rädsla och känna illusionen av, att ni "är störst" och "starkast"; "The great king".

Ni betalar ett högt pris för att välja använda Livet självt till lägga ut era egna aggressioner och klockrena idioti på er omgivning, på mig som fastighetsägare/företagare och på djuren/vilda djuren och rovdjuren.

Ett senaste exempel som kommit till min kännedom är, att oprovocerat utnyttjat min hyresgäst i egen sak och levererat halm/hö till stallet tillsammans med föraktfullt hånfullt "kvalificerat sladder" om mig.       Ett led i det oavbrutna pågående trakasserandet i försöken kontrollera och bestämma över mig och mina fastigheter. Hyresgästen har inte täckning för och kan inte påvisa sina påståenden. Kan inte motbevisa den faktiska bristen i visad omsorg/hästhållning och skadegörelsen i anläggningen som begåtts. 

När man som hästägare arrenderar hos oss, får man inte i sak enligt svensk djurskyddslag(2018) bevittnat ge sina hästar hö etc endast 1 gång per dygn. Man får inte ignorera mockningen. Man får inte heller tillåta sina hästar gå lösa utan grimmor i otillåtna utrymmen utanför beteshagen där till exempel möbler, en gammal jaktfälla och strömförande vildsvinsstängsel finns, som hästarna kan fastna i. Att även tacka nej till och inte använda el i stängslen samt den hjälp som ingår i arrendeavgiften, utan att ha egen hjälp är oförståeligt, ansvarslöst. Ett brott mot djuren, som inte accepterades av oss.

Ni har begått och begår ren idioti. Och har inte förmågan könsneutralt bemöta professionallitet, demokrati och sunt förnuft. Det är djupt beklagligt för samhällsutvecklingen i stort i lokala närområdet. 

Utifrån ett omvärldsperspektiv, där man tittar in i samhällsproblemet "gubbträsket" och tysthetskulturen utifrån, "...är det fullständigt oacceptabelt att män känner att det är okej att ta sig friheter i relation till kvinnor... " citat Palle Borgström.2019; Förbundsordförande LRF.

 

 

Bilden här bredvid ovan till höger har ingenting med texten att göra. Hästen och krubborna är modeller, som visar hur före detta kavalleriets stall kunde se ut i Sverige början på 1900-talet. Utvecklingen har gått framåt och i dag har hästarna den bästa professionella hästhållning som existerar.

 

Onsdagen den 18 december 2019

Bästa läsare!

Äntligen närmar sig julfriden och umgänge med mina nära och kära. Känner i dag tacksamhet för mina föräldrars breda kunskaper och den uppfostran jag fick, som resulterade i en väluppfostrad person med skinn på näsan. Som vet, hur man uppför sig i slott och i koja.

Känner tacksamhet och stolthet över min mormor och farmor som tillhörde kvinnorna i första vågen i början på 1900-talet mot kvinnors rösträtt i Sverige. De bar på både matrecept och politiska reformer i sina fickor. Politik och retorik är ju i sig själva könsneutralt.

Ändå är det den vite mannen arbetaren, som dominerar och driver på "Vi" och "dom"-politiken och exkluderandet i vårt samhälle. Oroande. Rädslan i samhället ökar. I USA väljs det i natt, om US:s president ska ställas inför Riksrätt eller ej. Hur långt kan den exkluderande mannens maktmissbruk gå?

Organisationen Läkare utan gränser imponeras inte och blir inte bländade av pompösa GREAT -tävlingar. Den humanistiska medicinska organisattionen är livsviktig och bistår med sin kompetens, där nöden är som störst. Årets julgåva går - som tidigare år- till organisationen Läkare utan gränser.

Onsdagen den 11 september 2019

Här kommer jag rikta mig enbart till en liten handfull klick personer, som har bekräftats som plågoandar. Men först vill jag säga till er andra underbara personer som finns i min närhet i yrkeslivet och enskilt och som delar med sig av sin tid, omtanke och människokärlek säger jag; Tack för er kompetens! Tack för att ni finns ❤

Då en av mig i annat sammanhang anlitad företagare i sin "profession" som företagare -utan att jag varken blev tilltalad och/eller tillfrågad om tillåtelse- har på sin fritid privat lämnat ut/sålt mitt mobilnummer till det maktgrirga våldsamma lokala närområdets gubbträsk. Deras osunda sjuka behov av att äga och kontrollera oss människor och företeelser i området bekräftades igen.

Därför fortsätter jag givetvis värna om och freda mig själv och alla de mina från ert oprovocerade trakasserande. Ändrar mitt mobilnummer. Igen.

Mina fastigheters öden samt mina egna personliga livsöden ligger inte i era händer. Ni har inte rätten att självutnämnt "äga" det. Ni kan inte kommunicera och samarbeta i sak könsneutralt, utan har själva valt/väljer den destruktiva vägen med lägga ut aggressioner, rädsla, göra maktmissbruk, tysthetskultur och tävling att ha "rätt".  

Det är inte den vägen som leder till till exempel Nobels Fredspris, eller till lösningen till fossilfria samhällen. Den vägen existerar. Men inte i det fula auktoritära gubbträsket.