Sidéns Skogsbete -som du ser på bilderna ovan- är en del av Beteby skogsbete.
En miljöinvestering gjord av stalLIGNELL mot bakgrund av skogens
biologiska & historiska kulturarv och ett av Riksantikvarieämbetet dokumenterat gravfält på 50*100 meter som frilagts.
Insatsen finansieras delvis genom Skogsstyrelsens beslut med
pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Syftet är, att knyta i hop den röda biologiska och historiska
tråden där skogen och den gamla morän -och ängsmarken söder
-sydväst om skogen för mer än 75 år sedan var öppen betesmark,
med hjälp av bland annat dåvarande arrendatorn på Beteby
familjen Sidéns betesdjur. Och knyta ihop den röda biologiska
och historiska tråden med dagens nutida forskning och
medvetande om skogens miljövärden, med hjälp av naturvårdande
insatser av människa och djur i samverkan, som i tjänsten arbetar
som naturvårdare, samt Naturvårdsavtal och låta den röda tråden
fortsätta leva vidare.

Det är förbjudet att ta och stjäla träd, växter och grenar,
fornlämningar och gravar, fågelägg och så vidare. Allt skyddas
enligt Fornlämningslagen och Naturvårdsavtal.Naturvården riktas inte enbart mot skogens miljövärden i sig. Här
görs även insatser i en annan del, som inte har någonting med
programmet att göra. Med syfte hedra familjen Sidén och ge
samtliga involverade personer och aktörer upprättelse för sina
-för sin tid helt adekvata- insatser och ansträngningar gällande
det då nedlagda igenvuxna skogsbetet.

Det går att se även i dag i vår tidsperiod, hur familjens lokala bemötande var medvetet och omedvetet exkluderande och
ondsint. Beteendevetenskap och kunskaper om
kriskommunikation med omsorg fanns inte på den här tiden.
Ändå i dag i vår tidsperiod fortfarande respektlöst ignoreras lokalt

2021-11-08

Till minne av våra kära får
<3