Sidéns Skogsbete -som du ser på bilderna ovan- är en del av Beteby skogsbete.
En miljöinvestering gjord av stalLIGNELL mot bakgrund av skogens biologiska & historiska kulturarv och ett av Riksantikvarieämbetet dokumenterat gravfält på 50*100 meter som frilagts.

Insatsen finansieras delvis genom Skogsstyrelsens beslut med pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Syftet är, att knyta i hop den röda biologiska och historiska tråden där skogen och den gamla morän -och ängsmarken söder -sydväst om skogen för mer än 75 år sedan var öppen betesmark, med hjälp av bland annat dåvarande arrendatorn på Beteby familjen Sidéns betesdjur. Och knyta ihop den röda biologiska och historiska tråden med dagens nutida forskning och medvetande om skogens miljövärden, med hjälp av naturvårdande insatser av människa och djur i samverkan, som i tjänsten arbetar som naturvårdare, samt Naturvårdsavtal och låta den röda tråden fortsätta leva vidare.

Det är förbjudet att ta och stjäla träd, växter och grenar, fornlämningar och gravar, fågelägg och så vidare. Allt skyddas enligt Fornlämningslagen och Naturvårdsavtal.

Naturvården riktas inte enbart mot skogens miljövärden i sig. Här görs även insatser i en annan del, som inte har någonting med programmet att göra. Med syfte hedra familjen Sidén och ge samtliga involverade personer och aktörer upprättelse för sina -för sin tid helt adekvata- insatser och ansträngningar gällande det då nedlagda igenvuxna skogsbetet.

Det går att se även i dag i vår tidsperiod, hur familjens lokala bemötande var medvetet och omedvetet exkluderande och ondsint. Beteendevetenskap och kunskaper om kriskommunikation med omsorg fanns inte på den här tiden.
I dag i vår tidsperiod respektlöst ignoreras lokalt.
2020-07-10