Torsdagen den 10 januari 2019

Bästa läsare!

stalLIGNELL tar med fullt eftertryck och fortsätter hålla avstånd från hatet, patriarkatet/ matriarkatet och de dystra avhumaniserade mansidealen, som beskrevs med tunga seriösa källor som utgångspunkt för en tid sedan, längre ner här i bloggen.

stalLIGNELL har inte heller några intentioner, ambitioner eller göra anspråk på ta ställning för eller emot den nämnda tysthetskulturen, hatet och rädslan för det okända. Den diskussionen är redan så polariserad och infekterad.

Konsekvenserna av hatet, patriarkatet/matriarkatet och de dystra våldsamma avhumaniserade mansidealen är helt synligt uppenbara och talar sitt eget klockrena språk. Vilket dokumenteras på olika sätt med syftet, att avbryta och upplösa konsekvenserna på samtliga nivåer i vårt samhälle. För exakt ett år sedan adderades en konsekvens till med hat och rädsla, då en normal frisk ensam ungtik -en vild varg- på knappt två år avlivades, efter att den vilda vargen ofrivilligt fick bära några människors egenskaper. Egenskaper som handlar om oss människor själva. Inte det vilda. Att påföra vilda djur våra egna egenskaper är vanligt och vittnar om oss människor själva.

Med all min ödmjukhet och respekt till Livet självt.  www.tidningensyre.se/stockholm/2018/nummer-46/vi-har-mycket-att-lara-fran-vargarna

 

Måndagen den 25 juni 2018

Det är en skam!

Människan/männen är farliga. Det är männen som oftast krigar och konstruerar konflikter för att bli beundrade, begår brott av olika slag, våldsutövare, bedrägerier av olika sorter, ljuger, manipulerar. Överkonsumerar vår planets fossila tillgångar i stället för att välja promenader eller att gå. Giriga, dricker och tar droger. Men det håller man tyst om. Eller flyttar fokus till annan.

Det är bara att konstatera, att det är de små "storinriktade" konfliktorienterade männen och kvinnorna som är det farliga hotfulla samhällsproblemet. Och det är dyrt. Det kostar på både i människoliv och djurens liv. Det kostar på med dyrare skatter och avgifter för sjukvården, psykvården och det kostar på med vår planet Jordens tillgångar.

Det är en skam. Det är en skam med allt det hat som kommer till uttryck på olika sätt med avundsjuka eller rädslan för det okända som bas. Hatet syns fysiskt och psykiskt -som inte syns fysiskt- och som man fegt inte vill se. Och dels kommer till uttryck via Internet "näthatet". Det är en skam!

Den grupp i samhället som är mest utsatt är män. De är offer. De är flest statistiskt i antal med riskbeteenden och sårbarhet(Dödsorsaksregistret.Socialstyrelsen.2011-16.Tjugofyra7#38.juni 2018)mot bakgrund av de manlighetsideal som leder till våld och kriminella beteenden, också bidrar till självmord och till att utsätta sig själv och andra personer för större risker överhuvudtaget. Män väljer ofta medvetet, att göra fel. då ...de är bättre än andra och regler gäller inte för dem...

(Trafikanalys.Vägtrafikskador.2016;Svenska Livräddningssällskapet.2017;MSB Dödsbrandsrapportering.2016;Nationellt Centrum för Suicidforskning,Karolinska Institutet.2011-16)

 

Varför göra fel? Varför medvetet begå brott? Och trakassera? Och diskriminera? Dessutom göra det medvetet. Vad är poängen med att leva i ett luftslott av mansideal byggt av självbedrägerier och bedrägerier? Byggt på -av dig stulna- andra människors arbeten och/eller drömmar. Det är en skam! Att upprätthålla sitt eget ego så krampaktigt, skapa egna regler för sig och sin familj samt medvetet välja fel, är lika med ett långsamt pågående självmord.

 

 

Kära läsare, än en gång visar här stalLIGNELL sitt stöd och sin medkänsla ❤och önskar er en fin sommar. stalLIGNELL tar med fullt eftertryck och fortsätter hålla avstånd från hatet, patriarkatet/ matriarkatet och de dystra avhumaniserade mansidealen!

 

Tisdagen 29 maj 2018

Bästa läsare!

I dag har vi av Sveriges Riksdag en ny nationell flaggdag Veterandagen med syftet hedra Sveriges veteraner. Det vill säga de befäl/soldater som på förtjänstfullt sätt bidragit och bidrar till fredsbevarande insatser, till exempel FN-uppdrag.

Sverige har i dag en annan hotbild än för femtio sextio år sedan. Illusionen Sveriges röda idylliska stuga med de vita knutarna och tankegodset "det händer aldrig mig" kombinerat med den "svenska avundsjukan" förskjuts långsamt bakåt ut till periferin till realiteten verkligheten med blottläggningen av Sveriges våldsutövare, narcissister och tysthetskulturen. Efter mordet på vår statsminister Olof Palme, utrikesminister Anna Lind, Terrordådet på Drottninggatan i april 2017 och #metoo är Sverige i dag i en efterlängtad pragmatisk förändring. 

Enligt Björn Fägersten, chef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram är Donald Trump den första presidenten som inte är intresserad av upprätthålla eller leda den så kallade liberala världsordningen som USA och de allierade skapade tillsammans efter 1900-talets världskrig. Politiken bygger på respekt för demokratin, samarbete och förhandlingar. Trumps världsordning  är stormakts -och konfliktorienterad, enligt Fägersten(METRO.21 maj 2018).

USA hade Obama, en historisk icke vit demokratisk president före Trump. USA skulle bli "stort" igen, lovade Trump. I vår historia har i alla tider våldsutövande konfliktskapare försökt blända och imponera med "snällhet" på sin omgivning med pompösa och "stora" fasader och slottsliknande ingångar. Och med våld och med hot om våld.

För varje dag som går, blir det en dag mindre av eländet.

För oss som är medvetna, ser och gör förändring -liten som stor förändring efter var och ens förmåga- ger tillbaka av det som vi själva fått av Livet och gör skillnad.

Den 18 maj 2018 publicerade DI(Dagens Industri) en undersökning som genomfördes av HUI Research på uppdrag av Svenskt Näringsliv, där det efter analysen visade sig, att mer än varannan företagare i Sverige -oberoende genus- har utsatts för brott någon gång under de senaste två åren. Det är skrämmande siffror. BRÅs undrsökning 2017 visade ur ett genusperspektiv på den otrygghet kvinnor i stort upplever i Sverige och på en hög brottsfrekvens. BRÅ stärker Svenskt Näringslivs undersökning. 

Det är bara att konstatera, människan är farlig. Människan är farlig både för sig själv och för andra. Jag citerar Jan Eliasson och Olof Palme

"...utan medkänsla och empati händer fel saker i världen. Med engagemang och passion förändras världen..."

Med Eliassons och Palmes citat avslutar jag bloggen med några rader om människors rädsla. Jag menar inte den sunda rädslan som behövs och som kommer fram, när man till exempel oprovocerat blir angripen eller står vid en bergskant, där man tar ett steg tillbaka för att inte ramla ner. Eller till exempel den sunda rädslan som i en kort stund kommer fram i ett skarpt läge och som snabbt rinner av, när man ofrivilligt bevittnar och hamnar i en trafikolycka eller bredvid en medmänniska som oväntat tyst faller i hop medvetslös. Nej, inte den rädslan.

Jag menar den osunda rädslan utan kunskap och otrygghet, som inte har någon grund ifrån tilliten och människokärleken. Som inte har någon grund ur naturen i sig självt. Jag menar, rädslan för att vara rädd. Ja, den existerar och döljs bakom prestige, tvärsäkra påståenden och beslut utan sakliga fakta och med kunskapsmässiga brister. Panik och tunnelseende skadar och gör så många människor illa helt i onödan. Rädslan sprider sig som ringar på vattnet, med en extrem snabbhet med hjälp av Youtube och Facebook och andra sociala medier.

Återigen har jag i Livet bevittnat hur de goda sympatiska människorna agerade och hur de onda giriga sensationslystna människorna agerade i sina pompösa och "stora" fasader, tack vare den unga friska 1 1/2 -åriga vargtiken Grimma(Lever inte längre). Grimma och jag möttes till fots/tass tre gånger på samma stora ungefär 1 mils radie geografiska område på olika platser i olika sammanhang i olika konstellationer. Från att jag första gången var ensam, till att vi sen var en flock på tre individer. Första gången kände jag sorg och ilska till -allteftersom tiden gick- kände mer och mer tacksamhet för Grimmas existens.

Möte med varg är en mäktig naturupplevelse med först obehagskänsla, då jag ovan som andra inte växt upp med varg i naturen, till känslan av respekt och fascination för det vackra skygga djuret. Grimma satte bokstavligt sina tassavtryck hos oss och berörde. Jag fick ännu mer fördjupade etologiska kunskaper om vargens och hundens likartade beteenden. Och lärde mig, varför Grimma var skygg och undvek oss. Hon var en normal och skygg varg. Inte onormal eller oskygg, som dessvärre är ett vanligt argument och handlar om ett önsketänkande kring hur man vill, att en varg ska bete sig, med hur vargar faktiskt kan förväntas uppträda(Hur rädda är vargar för människor?VSC.SLU.2004).

Vargen är en del av hela den svenska faunan och bidrar till, att upprätthålla eko-system och en stark biologisk mångfald med få starkare individer som till exempel vildsvin, älg och rådjur. Vargen är ett stort rovdjur och gör förtvivlat stor skada för de människor som har valt driva produktionsbesättningar med får för sitt levebröd. Jägare lägger ut lockmat till och matar samtliga vilda djur för sin hobbyjakt. Det här är inga konstruktiva sätt, att samexistera på i naturen.

Vem är gäst i naturen? Inkluderas de vilda djuren i naturen? Vem äger naturen? Kan du jägare äga djuren i naturen? Eller är du bara en gäst? Människan är farlig. Både för sig själv och för andra.

Det existerar en idé om reservat för varg med Staten som förvaltare och arbetsgivare. Det är en konstruktiv billig lösning som dels avlastar emotionell oro från djurägare med produktions- besättningar. Och dels för -enligt Sveriges riksdagsbeslut- samexistensen natur - varg - människa i Sverige. Med medel som flyttas från det årliga statliga miljonbidraget till Svenska Jägarförbundet till Statens förvaltning av vargreservatet.

"...den där rädslan för vargen är kunskapsmässigt illa underbyggd...."   "...ja..det finns konkurrenstänk om vildsvinen..." citat Leif GW Persson i Veckans brott(SVT) om varg och om tjuvjakt på varg.

Människan/männen är farliga. Det är männen som oftast krigar och skapar konflikter för att bli beundrade, begår brott av olika slag, våldsutövare, bedrägerier av olika sorter, ljuger, manipulerar. Överkonsumerar vår planets fossila tillgångar, giriga, dricker och tar droger. Det är bara att konstatera, att det är de små "storinriktade" konfliktorienterade männen och kvinnorna som är det farliga hotfulla samhällsproblemet och som man ska vara rädd för. Inte vargen, då det utan någon grund i forskning och vetenskap, är en konstruerad påhittad myt med syftet rättfärdiga människans/männens samhällsproblem. En projektion.

 

 

 

Allt gott!

 

Torsdagen den 8 mars 2018

Bästa läsare!

Delar här med mig av glädjen och gratulerar -oberoende politisk ställning- Åsa Regnér till sin tjänst som vice chef för FN-organet UN WOMEN. Min varma gratulation.

Nyheten kom ut passande i dag på den internationella kvinnodagen(Svenska FN-förbundets logga här bredvid används tillåtet). Utnämningen bidrar till, att upprätthålla Sveriges -i överlag- internationellt positiva anseende inom FN-organisationen sedan Dag Hammarskiölds tid, i den nu pågående revolutionen #metoo. Det ger Sverige bra förutsättningar.

Så nu är det av största vikt, att Sverige vårdar dessa förutsättningar i den förankrade feministiska utrikespolitiken, med att vi i Sverige själva -på riktigt- börjar lyfta fram de kompetenta driftiga och kloka kvinnorna, som kan bidra konstruktivt i branscher i hela vårt samhälle.

Stafettpinnen väntar på, att plockas upp i Sverige och lokalt av "grabbarna" och den manliga våldsstrukturen. Fråga er själva; varför? Vad är poängen? Kickar av makt med påfyllning av det svarta tomrummet med 0 självkänsla? Ja, det är bland annat så våldsstrukturen fungerar. Maktmissbruk -det vill säga- kvinnor ska inte förminskas, inte tystas, inte förlöjligas, hånas, inte objektifieras sexuellt, inte förtalas, inte spridas lögner om eller över huvud taget inte respektlöst kränkas på några sätt alls.

Kvinnor inkluderas i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och ska respektfullt inkluderas. Det är ert eget attitydsarbete samt er skuld. Inget flickebarn, tjej eller vuxen kvinna har något som helst ansvar i detta.

Och till de kvinnor som curlar, assisterar, vårdar och stödjer patriarkatiska ojämställdheten riktar jag mig till med USA:s första kvinnliga utrikesminster Madeleine Albrights(Marklund.L; Snickare.L.Stockholm.2004) i just det här sammanhanget, Albrights passande ordval

 "...There`s a special place in hell for women who don´t help each other..."

 

 

Tack för din uppmärksamhet

 

 

Tisdagen den 20 februari 2018

Bästa läsare!

Under många många år har jag bevittnat både äkta glädje, kärlek och ren ondsint elakhet. Delar här med mig genom Hundsteg ett urval några kloka ord av Anders Hallgren (som är en auktoritet i hundvärlden sedan länge) om människans bästa vän. Hens ord kan appliceras överallt i alla interaktioner på alla nivåer i samhället och i naturen mellan djur och människa, mellan människa och människa, då Hallgrens ord är så existentiella:

DET DU GÖR MOT MIN HUND                                                                                   Det du gör mot min hund för du också mot mig. Det du säger om min hund säger du också mot mig. Smeker du min hund smeker du också mig. Slår du min hund slår du också mig.

Är du hånfull och nedlåtande för att det "bara är ett djur" skär dina ord min själv som en kniv. Men talar du vänligt och kärleksfullt så visar även du min kärlek Och det du gör min hund, visar vem du är.

Det du säger om min hund, säger du också om dig själv. Smeker du min hund är du en vänlig person. Slår du min hund bär du på en ondska. Är du hånfull och nedlåtande, är du osäker på dig själv och måste se ned på andra för att växa själv.

Men talar du med vänlighet och kärlek, bär du vänlighet och kärlek i ditt hjärta.

 

 

Måndagen den 22 januari 2018

Bästa läsare!

Efter en grön varm period med sydeuropeisk vinter är vi nu mitt i en "normal" kall vinter. Östra USA har och haft en kall "Skandinavisk" vinter och mina tankar har gått till människorna där, som är ovana vid mycket snö, storm och översvämningar. Flera dödsfall har rapporterats.

Vädret är en del av livet, som inte går att konrollera. De vilda djuren är en annan naturlig del av faunan och livet, som inte heller går att kontrollera. Om man inte i det tysta lägger ut bevittnade kadaver och slaktrester förståss i syftet styra och konrollera den delen av livet. Det är förbjudet inom en radie på 100 meter från bebyggt område. Det blir stora geografiska områden totalt(SLU.2017,VSC.2017). Djuren i sig kan ju inte säga emot, är därmed i underläge och de vilda djurens liv är i jägarnas nyckfulla händer. Jämför med barns och vuxna biologiskt 50-80:åriga "barns" glittrande ögon när det vankas lördagsgodis, "godsaker", julkappar och svågerpriser. Döden i sig är ytterliggare en del av livet, som inte heller går att kontrollera och äga. Nej, det är en skam, att inte ha etiska förmågan, respekten och kunna samexistera med Livet självt.

Vi tar ytterliggare ett steg framåt i utvecklingen mot en bättre värld, genom att använda grön el helt och hållet till 100% från och med nu.

Tack för din uppmärksamhet.

Måndagen den 11 december 2017

Bästa läsare!

Nu är vi inne i vintern och det här året har bara två veckor kvar. Årets julgåva går som alltid till organisationen Läkare utan gränser. Utan dom och utan den i går Nobelprisbelönade organisationen ICAN, skulle vår värld vara en "Trumps värld" . Oroligt Trump och dyster. Som motvikt finns organisationer -med min respekt utan att på något sätt förringa alla humanister och medmänniskor oberoende nationalitet, religion, kön, ålder- som på olika sätt är knutna till arbetet med de Mänskliga Rätttigheterna. Jag ser med tillförsikt och lättnad fram mot nästa år med de nya förutsättningar som finns kring det här.  

Och #metoo revolutionen som äntligen äntligen ger oss kvinnor möjligheterna lyfta ut våra vittnesmål. Det går som ringar på vattnet, varenda sten lyfts upp nu en efter en, bransch efter bransch, det offentliga och det som händer inom hemmens fyra väggar i stat efter stat.

Jag har väntat så länge och trodde först, att det skulle krävas mer än en hel generation till, innan den nu amerikanska modiga kvinnan för ett år sedan, skulle våga bryta det missbruk av makt som pågått samt pågår och används av både män och kvinnor på flera olika sätt och är konstruerad av män: en könsuppdelad över -och underordning. Kvinnornas vittnesmål kom tidigare än så. Och ännu tidigare i vår andra halva historia om andra halvan av mänskligheten: oss kvinnor. Män har alltid skyllt i från sig sina fel, misstag, kriminalitet och problem med hjälp av diverse hot och våld av olika slag, med olika projektioner och påståenden som till exempel, att vi kvinnor inte skulle vara realistiska, inte skulle vara beroende av fakta, skulle vara för känsliga, gråter lätt eller att vi "görs" konstrueras till ett "problem" av något slag -vad som helst duger och kan fantiseras i hop eller hittas på- bara vi konstrueras om till någon annan, än de vi på riktigt faktiskt är och gör, för att männen ska kunna avlasta sina problem,skulder, ansvar och bibehålla "traditionella" maktmissbruket och överordningen.

Professorn i företagsekonomi Carin Holmquist på Handelshögskolan i Stockholm konstaterar hur osynliggjord de Gröna näringarna är i Svenskt näringsliv i tidningen LAND 50/2017 s.15. Tystnaden i de Gröna näringarna bidrar till, att ingen forskning finns, kring hur makt används ur ett genusperspektiv. "metoo har -enligt Holmquist- en slagsida mot sexuella trakasserier. Och det är synd, eftersom det handlar om makt, enligt Holmquist. Det handlar mer än så än om sextrakasserier och våldtäkter, då trakasserier, mobbning och våldtäkter är enbart verktyg/ tekniker av flera andra onda sätt att välja bete sig på i Ondskans tankevärld.

Ett samhällsintresse och ett nyanserat tankegods är en tillgång och en styrka för mig och mina nätverk. Däremot är det ett hot och kvinnohat för kvinnor och gubbar mellan 50-80:år i nord-nordöstra, södra och sydöstra närområdet, som bor som grannar. Det finns sympatiska humanistiska familjer nord-nordväst, som inte alls har pompösa behov av utöva våld, fysiska eller verbala trakasserier. Med respekt, heder åt er och er familj.

Här kort några utvalda faktiska legitima exempel på systematiska oavbrutna kränkningar, mobbning och trakasserier under flera år hämtade ur gårdsjournalen kring det som jag själv, min familj och hästägare/gäster blivit helt oväntat, ofrivilligt och oprovocerat exponerade av och bevittnat:

- Blivit tilltalade med orden "...jävla slyna..." "...hora..." "...jävla kärring..."

- Stöld och intrång av mer än 1 hektar av vår mark som användes otillåtet av grannarna i egna bolag.

- Mobbning och utstötning av ung kompetent välutbildad jaktarrendator, väg -och snöröjningsentreprenör och hästägare.

- Början av oktober 2017 stals vår e-postadress och vi blev bombarderade med otillåten ovälkommen e-post med sexistiska rubriker från ett -av oss- okänt sexistiskt forum. 

- Oavbruten systematisk skadegörelse på exempelvis broräcken, väggrind och ridleden bredvid, stolpar, en sannolik psykopat som alltid inte gjort rätt för sig och gör inte rätt för sig brutalt haft sönder sitt egna arrende och säkerhetsstaketet på flera ställen runt beteshagen, trasiga jaktpass, av människa otillåtet placerade kadaverhögar samt flertal tillfällen av människohänder isärtagna spännen med strömförande eltrådar på fårnät för att underlätta rymningar ut ur och/eller obehöriga djurs entré in.

- Vi har stoppat försök till bedrägerier. Stöld och otillåtna "lån" av traditionell post med information av olika slag, som försvinner eller i bland läggs tillbaka sent ner i brevlådorna vid vägen av gubben.

Det beskrivna ovan är helt oacceptabelt. Det är oetiskt, omoraliskt, brottrubriceras och är enligt oss, ouppfostrat.

 

Så du kära läsare och hästägare som läser det här, bli inte rädd. Du är absolut inte ensam. Vi är så många. Vi känner tillförsikt och vill lämna en värld efter oss, där kvinnors rättigheter = Mänskliga Rättigheter. Är du en medveten person? Vågar du? Har du modet? Grattis till dig! Jag önskar dig all välgång! Du har alla förutsättningar för utveckling och glädje 🙂i så fall. Ja, det är mäktigt och det är globalt och stort, det som händer. En existentiell balans, där vi människor äntligen blir medvetna om, att vi lever ju under samma universum...lika hela.

Så, låt dig inte gå på mobbarnas självutnämnda överordningens "...vill bara vara snäll..."-prat, "...det var ju bara skämt..."-prat, glättigheten och lögnerna. De här människorna har inga formella mandat att utöva missbruket av makten. Görs på fri tid i en hobby eller som självutnämnd "bevakning" som "polis" i annan sysselsättning utanför "Locked room talk" med sin brist på medvetenhet, medmänsklighet och utveckling.

Nej, det finns ingen utveckling i Locked room talk. Med all min respekt. Och det går att förstå, att det inte finns det. För utveckling har alltid i alla tider krävt och kräver mod -mycket mod och ödmjukhet- att våga kliva ut ur sin trygghetszon, ut ur sin ensliga kammare, ut ur sina gamla tankevanor och "rutiner", där man blivit symbiotiskt bekväm.

"...det är tryggt, att sitta på läktaren och tycka och påstå saker och fördömma spelarna på plan, men kom ner från läktaren och var med i stället..." (citat från kurschefen. Egen befälsutbildning.1996)

 

 

Du vet ju, att du har ett eget val? Alldeles själv. Ett modigt nyårslöfte kanske?

 

 

 

 

 

Tisdagen den 19 september 2017

Bäste läsare!

Nu har vi lämnat den svala sommaren bakom oss och de flesta svalor har flyttat söderut. En och annan sädesärla kvittrar forfarande på våra breddgrader, innan de också packar i hop för den här säsongen.

En sval sommar med en förbicyklande kommunikationsfattig närgången granne placerat sig "tryggt" bakom väggrinden, vänt sig om och stirrat med kikare upp mot bostadshuset och oss. Var någonstans man än väljer, att göra så på det sättet -oberoende om det handlar om två sekunder eller flera timmar- är olagligt och ett brott. Ett hemfridsbrott.

Det är bland annat i sådana stunder, som jag känner tacksamhet. Tacksamhet över den uppfostran jag fick. Tacksamhet över den sociala breda uppfostran. Hur man bland annat beteer sig. ...du är i alla fall väluppfostrad..det är inte dom... (citat den unga kompetenta före detta jaktarrendatorn kring påstådda lögner om honom, han är oskyldig till).

Angående temat om lögner, går det osökt vidare till lögnen om,...det finns många vildsvin på Beteby Gård...  

Nej, det finns fler får än vildsvin på Beteby Gård. 

Om man vänder på steken, om man vänder på perspektivet, så skulle det i stället -i det här sammanhanget- kunna beskrivas som, det finns fler "svin" än får.

Som avslutning rundar jag av med text från bloggen den 28 juni nedan, där redaktören på tidningen Land 23.2017 beskriver och stödjer företaget Locker room talk till fullo, eftersom Shanga och Rogerio modigt är mitt uppe i att krossa männens osynliga upphöjda glastak av högmod.

Shanga och Rogerio är i gott sällskap och har stöd samt förankring i forskningen, där det påvisas, att homogena grupper övervägande enbart med män är en riskfylld samhällsfara för mänskligheten.

Lev väl!

Onsdagen den 28 juni 2017

Bästa läsare!

Det är med glädje som tidningen Lands redaktör på sidan 8 i nummer 23/17 delar med sig och skriver om två unga förebilder och gymnasiekillar och berättar om deras ...smarta sätt att motverka sexism...

Ja, de här två unga männen Shanga Aziz och Rogerio Silva representerar de respektfulla och mänskliga normala sunda attityderna och interaktionerna människor emellan. Heder åt dem.

Därför återger jag en del av texten(Land s.8 23/17) här i bloggen för att bidra till, att också dela med mig av deras modiga arbete:

En nyhetsnotis i mobilen om kvinnor som hade blivit våldtagna efter en kväll ute med kommentarer under notisen, där män kommenterade att kvinnorna fick skylla sig själva. Samt att USA:s president Donalt Trump i samma veva gjort ökända uttalanden om kvinnor och skyllt i från sig och viftat bort det hela med, att det skulle vara helt okey att nedvärdera kvinnor i ett så kallat "locker room talk".

Nej, Shanga och Rogerio anser ...att vi män har både en skyldighet och ett ansvar för att nästkommande generation killar inte växer upp med attityden, att de har rätt till kvinnors kroppar, det är helt sjukt...

Ny forskning visar också att lagidrott för killar och män är en riskmiljö för våld, verbala övergrepp och trakasserier. Jargongen som finns gör killarna och männen vana vid att ta plats och prata på ett sätt som sänker och nedvärderar tjejer och kvinnor. Det finns en machokultur man lätt anpassar sig till, för att passa in och slippa rädslan för hamna utanför.

Shanga och Rogerio vill lära yngre killar att det inte bara finns ett sätt att vara man på. Och rsultatet blev företaget Locker room talk UF. Shanga och Rogerio träffar klubbar och skolor, där de pratar jämställdhet och manlighet. Intresset har varit enormt.

...det här är så viktigt, kvinnor har drivit den här frågan så sjukt länge, när det egentligen är män som ska göra det... 

...vi män har skapat de här strukturerna, då är det vi som får förändra dem...

Mottagandet har varit överväldigande positivt med bland annat tacksamhet och uttryck av lättnad för det verktyg som man nu kan jobba med kring jämställdhet och alla människors lika värde oberoende biologiskt kön.

Från och med i sommar 2017 kommer Shangas och Rogerios företag Locker room talk vara en del av Riksidrottsförbundets utbildningsplan och det kommer att gå att boka kurser med Shanga och Rogerio via förbundet. 

Ja, de här unga männen är förebilder. Jag håller med redaktören på tidningen Land och stödjer och omfamnar detta företag till fullo, eftersom Shanga och Rogerio modigt är mitt uppe i att krossa männens osynliga upphöjda glastak av högmod. Shanga och Rogerio är i gott sällskap och har stöd samt förankring i forskningen, där det påvisas, att homogena grupper övervägande enbart med män är en riskfylld samhällsfara för mänskligheten.

Tack för Din uppmärksamhet!

Torsdagen den1 juni 2017

Bästa läsare!

Försommaren har kommit redan och vi går nu över tröskeln till sommaren med syréner som precis börjat blomma och sprider sin väldoft vida omkring. Värmen och svalorna har äntligen kommit, som betraktar oss människor från ovan. En svala flög rakt i huvudhöjd emot mig en gång, där jag gick rakt fram. Jag tänkte inget särskilt, utan saktade ner promenadtakten automatiskt och avvaktade bara och stannade till. Omgivningen runt omkring mig bleknade bort på något sätt, då svalan och jag fick ögonkontakt precis stunden innan svalan väjde åt sidan och flög vidare högre upp i stället. Det var en häftig glädjefylld upplevelse, då svalan med sin skickliga flygteknik sannolikt lekte. Den kretsade runt mig några svepfyllda varv, innan den fick annat att göra och ändrade kurs.

 Svalorna får se både glädje och bra människor som gör rätt för sig. Svalorna betraktar också i närområdet hysteriska konfliktskapande "sanningssägande" vet-bäst gubbar/kvinnor och deras "sanningssägande" symbiotiska familjer. Ett exempel hände den 16 januari i år vid halv elva tiden på förmiddagen, då vi blev utsatta(än en gång) genom hemfridsbrott då en otillåten oinbjuden person klev in i bostadshuset och var inne alldeles för länge. Den 30-åriga mannens pompösa brist på respekt, grandiosa brist på kunskaper om allemansrätten samt den negativa människosynen blottlades och visades(än en gång) hur de "sanningssägande" familjerna är fel personer på fel plats.  

När den här händelsen senare samma dag, kom till min kännedom av min dotter, pratade vi igenom det mesta som vi exponerats av och listat kring grannarnas oprovocerade våldsamma, lynniga och osunda val att bete sig på. Samt det otillåtna besöket och dess konsekvenser det skulle få för framtiden. Inget var stulet den här gången. Känslan av oro och obehag man får är helt naturlig -när främlingar och ovälkomna otillåtet stal mark, mobbade den kompetenta unga jaktarrendatorn och hans fina hund, går in i bostaden eller annan byggnad- och sitter kvar länge. Men vi började också tänka om gällande "vår" fina valps -som vi vid den här tiden fick ta hand om, då husse var i FN-tjänst- utbildning och träning inför framtiden.

Jag har haft fina samtal under åren som gått med underbara människor. Ett exempel jag nu tänker på och tanken gör mig glad, var ett engagerat givande samtal med en konsultkollega i utbildningar Första hjälpen och HLR, som sa ...du skulle ju passa som politiker.... ...du har en sånn bredd och såå engagerad ..... (Avsändaren menade samhällsfrågor i stort. Egen förklaring till dig läsare).

Joo, det är riktigt. Jag var och är fortfarande engagerad i politik, samhällsfrågor och frågor om konventionen om de Mänskliga Rättigheterna och "Hjälp till hjälpare" -Riktlinjer för ambulans -och räddningstjänstpersonal. Var och är engagerad i hästfrågor och i arbetet med, att höja kompetensen i hästhållning och hur man beteer sig tillsammans med andra människor. Inte bara i stallet.

Min intention är inte, att försöka göra något anspråk på något sätt i något sammanhang.    

Hade jag varit och är en sådan person, hade jag aldrig svarat följande, som exempel på nuvarande jaktarrendatorns märkliga oro han visade -i ett samtal vid ett spontant tillfälligt möte- kring nya USA-presidentens lynnighet och hot(Arrendatorns ord återges inte här)

...när det gäller politik..är jag en amatör....jag är inte professionell.....men jag vet..hur man beteer sig och hur man inte beteer sig oberoende position man utövar i samhället..oberoende vilken nivå i samhället..lokal nivå här i Sverige eller president i USA...man börjar ju inte med att angripa..hota och trakassera..det är fel person på fel plats...det sa jag ju tidigare....

Tänk Dig bästa läsare, att du lyfter ut den här ovan beskrivna avskalade oron enbart och applicerar den här oron i ett objektivt jordnära realistiskt perspektiv utifrån genusvetenskaplig ansats, skulle det då kunna vara så, att oron för lynnighet, våldet och hoten är berättigad och existerar då i den auktoritära patriarkatets(Även matriarkatets) över -respektive underordning? Oberoende granne på lokal nivå eller på presidentnivå? 

Jag lyfter blicken upp mot svalorna igen och gläds över deras flygteknik och mitt möte med den snabba lekfulla svalan, som flög mot mig. Den glada känslan äger och bär jag.

Oro är en känsla som människan äger. Som alla känslor, har de i sig själva, absolut ingenting att göra med, vilket biologiskt kön man har. Det är löjligt, absurt, barnsligt och omänskligt. Det är livsfarligt och avgör inte på något sätt alls, om en människa skulle upphöjas till ett "högre"värde på en annan människas bekostnad.

Så bästa läsare, lev väl med nära & kära och njut av svalornas dans i luften och lukten av syréner. Njut av sommaren. Du lever här och nu. Långt ifrån terrorismens skrämselpropaganda. Och långt ifrån fantasitävlingen, där Du enfaldigt försöker tro, att Du skulle vinna, om Du har mest, när Du dör.

 

Allt gott!

 

 

Fredagen den 3 februari 2017

Bästa läsare!

Ett nytt år. Vi kavlar upp armarna och tar nya tag. Som så många gånger förr. Och det är inte svårt. Det går lätt med så många fantastiska kompetenta människor, som jag mött under åren och inspirerats av. Tänkt på. Personer som fungerar bra som människor och som medmänniskor. De är inga motmänniskor. Som till exempel USAs nya president. En katastrof till människa. Fel person på fel plats. En "stridis" som redan i valrörelsen, visade sig vara en levande varningstriangel. 

Troligtvis skulle det kunna vara en back-lash som inträffat i den pågående globala politiskt demokratiska utvecklingen av mänskligheten, då USA 2016 hade sin första sittande kompetenta icke vita president samtidigt som en presidentkandidat var en kompetent vit kvinna. Det skulle kunna ha varit för mycket hotande förändring för de vita icke högutbildade män, som desperat försöker upprätthålla det gamla auktoritära patriarkatet genom sina röster.

Jag citerar journalisten, författaren och organisationskonsulten Björn Hedensjö ur METRO den 8/12-2016

...när jag intervjuades i en tidning riktad till chefer, insåg jag, det finns något viktigt att säga om Trump kring ledarkultur. Intervjuaren frågade: Kommer vi att se fler hårdföra "sanningssägande" vet-bäst gubbar på våra arbetsplatser de kommande åren? Ska det vi lärt oss om modernt ledarskap slängas på skräphögen? Mitt korta svar är: nej. Trump är antitesen till gott ledarskap.

Mycket av det som utmärker Trump, har i forskning belagts som i bästa fall, som dåligt och i värsta fall som katastrofalt för organisationer och människor. En sådan sak är lynnighet. Auktoritärt ledarskap bygger på, att ingjuta rädsla och att skrämmas. Vilket endast fungerar kortsiktigt i organisationerna, då människorna är lätt utbytbara. Där rädslan regerar, slutar människorna prestera ordentligt, ohälsan frodas och ökar. Leenden och glädjen försvinner hos människorna, för att slippa bestraffning.

Den Trumpska ledarstilen har ingen framtid av det enkla skälet (och här lånar jag (BjörnHedensjö) ett uttryck från Donald) att det är en ledarstil för losers...

Jag omfamnar välkomnar och delar Björn Hedensjös tankar, dels mot bakgrund av egna ledarskapsutbildningar och erfarenheter under åren. Och dessutom har det dels gång på gång visat sig i människans historia, att den lynniga våldsamma auktoritära patriarkala och matriarkala ledarstilen utövats och utövas av losers. Denna ledarstil är sedan länge under pågående upplösning.

Jag riktar ödmjukt en tanke av tacksamhet till de duktiga kompetenta människor jag mött under åren, som inspirerat och fortsätter inspirera i det dagliga. Tack.

Lev väl!

 

 

Tisdagen den 20 december 2016

Bästa läsare!

Här får du nu årets sista blogg. Det blev inte så mycket bloggande på den här hemsidan i år. Mitt fokus har legat på annat skrivarbete i helt andra sammanhang. Tiden går fort, när man med glädje har det trevligt. Jag tycker ju om, att skriva och att diskutera angelägna och viktiga frågor. Det är oerhört viktigt. Min kusin var utbildad och verksam journalist på bland annat Sveriges Radio. Jag tror, samhällsintresset ligger i släkten. En tillgång och en styrka för många. Ett hot och kvinnohat för andra. Vi lever i dag i en brytningstid, i ett paradigmskifte med bland annat Hillary Clinton som presidentkandidat i årets val i US. och med en icke-vit nu avgående president.

Årets julgåva går som tidigare år till organisationen Läkare utan gränser, som gör ett fantastiskt arbete ute i fält med begränsade resurser, i rörigt kaos och i mycket enkla förhållanden. Genom personalens medicinska kompetens och gedigna erfarenheter i kombination med kreativa lösningar från fall till fall, är det för mig - från mitt sjukvårdarperspektiv- beundransvärt att personalen orkar och har det mod som krävs, då även medicinsk personal exponeras och dödas i de stater, där beväpnade konflikter pågår.

Det finns många hjältar i vardagen, som kommer i skymundan bakom de glättiga pompösa bilsköldarna och luftslotten -oberoende var någonstans på vår Jord. Hjältar som förändrar i det tysta. De har alltid funnits i vår historia och de går inte att tysta ner eller ta bort. Bland annat sjukvårdspersonalen på Läkare utan gränser. Tack.

Lev väl!

Onsdagen den 9 november 2016

Vi behöver inte flera män som Donald Trump. Aldrig någonsin mer.

Det är inte sunt, att en motmänniska som Trump nu ska försöka leda U S och världen från och med nästa år med sin av världen bevittnade inkompetens och narcissistiska försök få igenom sitt tankegods i ett av som Trump nu själv skapat -under egen valkampanj-  ett mer än någonsin splittrat USA med åtskillnader, diskrimineringar, motsättningar och avhumanisering. Ett skolexempel på det destruktiva patriarkatet.

Vi har redan nog av narcissistiska män och kvinnor i närmiljön, som försöker genom egna skapade åtskillnader, konflikter, självutnämningar och upphöjningar av sig själva missbruka makt och kontroll. En "kultur" som inte är frisk. Byggt på rädsla och hat. Ett "vi" och ett "dom". Det är en skam.

Trump`s lekhage och murar är grundade. Och sen? Vad händer sen? Det vet vi redan, även om "rätt" ord nu sägs av Trump. Svaret står i historieböckerna.

För varje dag som går, är det en dag mindre Trump oberoende om det är en man eller en kvinna. Livet i sig självt går inte att kontrollera.

Det är i tiden nu, dörrarna är öppna för kvinnor, att kandidera till ämbetet som USA:s president för en friskare värld. Tack Hillary Clinton. Thank you. With my humbleness and compliments to you.

Måndagen den 23 maj 2016

Bästa läsare!

Det är med delad glädje som jag fått positiva reaktioner och tankar från hästägare och hästföretagare kring mitt val hur jag alltid har valt under alla år och väljer, hur jag vill förhålla mig inom hästnäringen som företagare och verksamhetsledare. 

Det har höjts röster om, att det råder okunskap i den ej professionella hästsektorn. Det brister i flera kunskapsområden, som kompenseras av olika tvärsäkra påståenden och/eller med falskeligen medvetna lögner kring allt från hur ett stall ska drivas till att man vill mörklägga, att man blivit uppsagd i stall efter stall på rad.

Kunskap är roligt och bidrar till utveckling och gott självförtroende. LRF Och LRF-Häst har ett rikt smörgåsbord med olika utbildningar att erbjuda. Och med det perspektivet går det osökt tillbaka till positiva reaktioner och tankar jag fått från hästägare.                                       I förra veckan till exempel fick jag konstruktiv feed-back kring ett stallkoncept som jag utannonserar: 

"...jag har aldrig sett en sån fin annons förrut..."  "..det finns så många stall som fungerar dåligt..."  "...det här är en bra annons du har..den är så bra..precis så här ska det vara i ett stall..."

 

Bäsa läsare, om du vill, gå gärna in på LRF-Häst, LRF-Konsult, Svenska Blå Stjärnan eller Svenska Ridsportförbundets sajter och botanisera där kring de olika utbildningarna som erbjuds.

Svenska Röda Korset har också bra utbildningar bland annat i Första hjälpen och i Hjärt-Lungräddning, vilket är bra att kunna, för du vet aldrig på förhand, när någon ryttare faller i hop på stallplanen eller ramlar av hästen med anledning av till exempel ett hjärtstopp. Och hästen, vad gör du med den då i det läget, om det finns ormar i området? Ja, nu fick du bästa läsare en fråga att fundera kring. Frågan är bra. Den är motiverad medicinskt och av Arbetsmiljöverket. Hur skulle du agera? Vill du lära dig?

Önskar dig läsare en riktigt skön sommar!

Måndagen den 16 maj 2016

Bästa läsare!

Än en gång har jag fått förmånen få vara på Ridskolan Strömsholm. "Ridsportens Mecka" som ridskolan kallas för i folkmun. Och det är med all rätt. För det är här bland annat som hästhållningen och de olika hästutbildningarna bygger på de senaste forskningsrönen och den bästa kvalitéten. Jag fick ett vänligt bemötande av ridskolan på Hästföretagardagen den 10 maj som jag deltog i och det är med tillåtelse av Ridskolan Strömsholm, jag bloggar och visar en av hästarna i det Norra stallet.  

Det var en inspirerande och en glädjefylld dag med nätverkande och berättelser, som jag kände igen mig i. Ja, det var en dag med nya kunskaper, delad glädje och bekräftelser för oss alla, som hela tiden kontinuerligt strävar efter kunskaper, få driva seriösa vita företag på riktigt utan falska motmänniskors förtalskampanjer.

Tack Ridskolan Strömsholm!   

Tisdagen den 3 maj 2016

Bästa läsare!

Det finns ett mycket bra verktyg i dag, att kunna luta sig tillbaka mot och använda sig av för dig som delar tankegodset om människors lika värde.

Delar du tanken om människans lika värde? Eller gör du själv i ditt sätt att bete dig åtskillnad genom att skapa ett vi och ett dom därborta någonstans? "...det där angår inte mig..." "...det har vi alltid gjort..."

Är det viktigt för dig, att göra åtskillnad en hierarkisk skillnad och maktordning, där den ena parten upphöjer sig och definierar sig själv som den rätta normen och den andra därborta någonstans är den avvikande?  Exempel på detta är man/skvinna, förnuft/känsla, heterosexuell/homosexuell,medelklass/arbetarklass och svensk/invandrare(Låt stå.2015)

De som lever inom egenkonstruerade normen för till exempel exemplet svenskhet och vithet, kan på flera sätt åtnyttja fördelar och privilegier som inte på något sätt alls begränsar det egenkonstruerade handlingsutrymmet i vårt gemensamma samhälle vi existerar inne i.

Att undersöka och kritisera normen och dess makt snarare än avvikaren, kan vara störande, utmanande och obekväm. Syftet är, att hitta verktyg att arbeta med för att uppmärksamma, lösgöra oss och att vi ska kunna se, hur vi gör skillnaderna beroende på hudfärg, ras och kön som exempel.

Det är därför verktyget LÅT STÅ - Antirasism på schemat finns nu. Producerat 2014 av Peace Works Sweden som riktar sig till högstadie -och gymnasieelever.

Ett projekt skapat och framtaget av flera pilotskolor runt om i Sverige samt en engagerad referensgrupp bestående av Mångkulturellt centrum i Botkyrka, lärare, elever, forskare och praktiker. Peace Works Sweden driver LÅT STÅ och tillhandahåller materialet, som jag här med tillåtelse Svenska Röda Korset bloggar och varmt rekommenderar.

För mer information www.peaceworks.se och www.latsta.com

 

Visionen med projektet är, att på ett opolitiskt och på ett oreligiöst sätt stödja och bidra till en hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsmedborgare. De unga bidrar även till att lyfta in och snacka normkritik med sina föräldrar och andra närstående vuxna i sin omgivning.

Finns det någon vuxen förälder i dag, som pratar normkritik med sitt barn?

Bästa läsare, önskar dig allt gott!

 

Fredagen den 15 april 2016

Bästa läsare!

Mycket händer i vardagen. Glädjande har även sädesärlan kommit tillbaka på sitt årliga besök och ger en föraning om den annalkande sommaren, när den sitter och vilar på grusvägen nedanför huset, efter sin långa flygtur från andra sidan ekvatorn.

Vilar i lugn och ro på den gamla grusvägen bredvid bron där i bland blåljusfordon, hästekipage, cyklister och/eller vandrande passerar över och vidare på det enskilda vägnätet. Precis så som det ska vara på en gammal fin anrik grusväg. Trafikverkets inrådan med avlastning för det gamla enskilda vägnätet fungerar utmärkt för blåjusfordon, hästekipage, cyklister och vandrande ytterliggare 100 år till.

Grusvägen byggdes i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Det enskilda väg -och bronätet byggdes i hela Sverige på den tiden för arbetshästar, droskor och andra hästekipage, som man då nyttjade för fastigheternas service.

Det enskilda väg -och bronätet byggdes inte för det som händer i dag med tunga sopbilar, för oprovocerat våld och aggressiv skadegörelse av traktorförare samt oavbrutet systematiskt diskriminerande biltrafik, då vägarna byggdes med annan teknik i annat syfte som ovan och används inte adekvat i dag oberoende dagens illusionistiska tro, att de skulle göra det.

Sädesärlan använder sin viloplats i lugn och ro på grusvägen och vilar efter sin långa flygtur. Det har sädesärlan gjort sig förtjänt av.

Allt gott!

Onsdagen den 17 februari 2016

Bästa läsare!

Äntligen är årets första blogg igångsatt här och nu. Äntligen kan jag sätta mig en stund och åter reflektera över livets glädjeämnen och allvar.

Advents -och julljusen släcktes och togs bort i samband med julgranarna plundrades och kastades ut traditionsenligt Tjugondedag jul. Dagarna blir längre och vårdagsjämningen närmar sig 20 mars. För två veckor sedan hördes glädjande talgoxens vårkvitter.

stalLIGNELL deltar sedvanligt i WWF:s globala kampanj The Earth Hour lördagen den 19 mars i år. Det är en härlig känsla att delta och bidra i ett sådant globalt omfattande sammanhang som det handlar om, där målet delas av samtliga deltagare. Alla kan göra någonting än ingenting. Om man vill.

Man kan även göra mycket annat konstruktivt. Om man vill. AISAB:s(Ambulanssjukvården I Storstockholm AB)VD. Åke Östman bekräftade det destruktiva hårda klimatet som är i samhället, då han blev intervjuad i radions P4 den 8 februari 2016 kl.15.35 med anledning av den vandaliserade ambulansen som stog låst och parkerad utanför en adress, då besättningen var inne hos patienten för undersökning och bedömning. Helt oacceptabelt, enligt mig. 100% egoistiskt total brist på sunt förnuft och brist på respekt för livet hos vederbörande destruktiva förstörare, som sinkade den livsavgörande tiden för patienten.

Den här gången gick det bra. Nästa gång kan du förstörare ha en död patients liv i dina händer. Hur dum får man bli?

Jag kan på olika sätt bekräfta våldet i vårt samhälle. I det här sammanhanget med sjukvårdstjänst har jag dels observerat det och dels använt personlarm i förebyggande syfte.

Äntligen kan jag blogga, att enligt TT är nya lagar nu på gång mot hat, hot och kränkningar av den personliga integriteten på och genom internet. Och därmed per automatik det fysiska planet, så de så kallade nättrollen lyfts fram i ljuset från sina gömställen bakom mobilerna, datorerna och paddorna. Regeringens arbetsgrupp med Gudrun Antemar har förslagen som nu är ute på remiss och en ny lag kan eventuellt träda i kraft. Jag välkomnar lagen, då jag sen tidigare efterlyser journalistisk basutbildning i häststall och allmänheten i stort i Sverige.

Skulle det kunna vara så, att Norge, Danmark och Finland har ett mer ödmjukt och en naturlig beredskap att förhålla sig till Livet i stort, än vad Sverige har?

Militärhistoriskt, medicinskt och politiskt skulle det kunna vara så, då de tre samtliga grannländernas befolkning har erfarenheter och lärdomar senast från Köpenhamn 2015, Utöja och andra världskriget av terrorism, ockupation, invadering och därmed naturliga krishanteringstekniker vid hot, våld och kränkningar. Sverige klarade sig som "neutral" tack vare våra grannländer, men klarade sig också från naturliga krishanteringstekniker. Sverige är sårbart och har mycket att lära.

Avslutningsvis finns mycket även att lära från kavalleriet och Försvarsmaktens R 1; Ridinstruktion 1930, där hästen och ridläran beskrivs teoretiskt på ett komprimerat, distanserat och på ett anatomiskt sätt som var brukligt vid den här tidsperioden. Men R 1:an är en guldgruva om man läser med självdistans, humor och tacksamhet för att manskapssadlarna(Ja, jag har ridit sådan sadel. Stumt och 0 kontakt) och det auktoritära bland annat är upphängda för gott. Hästens anatomi och tips för träning utomhus är fortfarande berikande och inspirerande tillsammans med 2016 års forskning och hippologutbildningar till häst.

Allt gott!  

Måndagen den 21 december 2015

Bästa läsare!

Här får du nu glädje och allvar i den sista bloggen för år 2015.

Året har sammanfattningsvis varit berikande och spännande med flera nya kontakter med sympatiska och kompetenta personer i helt olika arbetsfält. Bilateralt är det bra och lärorikt för mig, samtidigt som det gett mig bekräftelse på, att jag alltid har delat och delar med mig samtidigt som jag tydligen är en tjusärdeles konstruktivt driftig och jämställd företagare. En god karamell för mig att suga på...mmm..

Och nu kommer vi till allvaret. Ja, jag är medveten om att den refererade beskrivningen på glädjen ovan dels skulle kunna vara "osvensk" och dels på ett aggressivt sätt sticker i ögonen på missunsamma personer, som valt den destruktivt onda vägen i Livet subtilt gömda bakom den glättiga, högröstade och med hjärtan eller andra attribut falska snällheten(Einhorn, Stefan.Konsten att vara snäll.2007). 

Livet är fantastiskt och det är vackert att njuta i och känna människokärlek och kärlek till våra fina hästar, hundar och alla andra djur och respekten för livet på vår planet. Jag avslutar årets sista blogg med glädje och med årets julgåva till organisationen Läkare Utan Gränsers arbete i fält.

Livet är helvetet på Jorden -en kamp- för de människor som inte kan älska andra medmänniskor och djur, då de själva aldrig någonsin har blivit med tillit älskade av någon. De vet ju inte hur man gör och kan då heller inte vara trygga i och vän med mörkret.

"Kan du inte vara trygg i och vän med mörkret, kan du heller inte se ljuset och stjärnorna"

Gott Nytt År!

 

Onsdagen den 9 december 2015

Bästa läsare!

Året 2015 börjar närma sig sitt slut. Jag skriver här i bloggens nya sida på hemsidan, efter flera års bloggande. Det är riktigt roligt och berikande med de olika reaktioner som kommit under åren, eftersom reaktionerna är beskrivningar på avsändarna själva.  Det krävs medvetenhet av mig, så jag kan behålla mitt nyanserade förhållningssätt. Och därför riktar jag ett varmt tack till de personer på Svenska Röda Korset, Försvarsmakten och inom FN-systemet, som för flera år sedan lärde mig mycket om det och om mig själv.

År 2015 är året då förhoppningsvis människorna här i Sverige börjar vakna upp ur sin sömn. Sverige är varken neutralt eller en tyst åskådare. Det går inte. När jag var i Normandie och besökte landstigningsstränderna där, kände jag av det kyliga allierade förhållningssättet -mot mig som svensk- fortfarande efter alla år som gått. Vilken skam! Sverige bidrog till, att andra världskriget kunde hålla på så länge med tyska transittransporter genom Sverige till Norge och exporten av järnmalm till Tyskland.

Med heder och ära begick dock enskilda svenskar -både politiker, militärer och privata personer- civil olydnad under den senare delen av kriget och modigt engagerade sig aktivt i både den norska och danska motståndsrörelsens sak, finska ensamkommande flyktingbarn och som räddade judar. Läs gärna av Anders Johansson -som fick efter den norska utgåvan en förtjänstfylld kunglig norsk förtjänstordern- boken Den glömda armén(2005)och De glömda agenterna(2014).

Och det bara fortsätter i dag i Sverige med personer som sätter eld på bostäder, där flyktingar och ensamkommande flyktingbarn försöker få lugn och ro, äta gott och få sova gott några nätter efter flykter från krig, tortyr och andra trauman.  Till dig som tänder på:  Är det, att vara neutral? I Sverige?

stalLIGNELL tror på konventionen om de Mänskliga Rättigheterna och gör skillnad. Väljer pennan framför svärdet. Fast i ett trängt skarpt läge på riktigt, där det handlar om väpnat krig, död, mina barn eller att leva, så vet jag inte, hur jag skulle reagera, men troligtvis väljer jag det andra alternativet först. Hur skulle du reagera? Vem är du?

Vår käre jultomte får hälsa på många fina barn -ingen bortglömd- den här julen och komma med glädje och beskydd .

Önskar er alla en riktigt fin God Jul!