Ansvarsfullt företagande (CSR)

CSR

Corporate Social Responsibility är ett begrepp som omfattar aktivt företagsengagemang i flera olika sammanhang som etiska frågor, ekologi och gröna frågor, fysisk miljö och psykosocial arbetsmiljö.                  

Några få kan inte bidra, engagera sig aktivt och göra allting. Däremot kan alla människor på vår planet Jorden och företag efter sin möjliga förmåga och resurser göra någonting lite,  än ingenting alls. Vi bor alla på samma planet under samma universum.

Beteby Gård och stalLIGNELL gör skillnad med glädje och bidrar aktivt:

Bland annat deltar varje år i WWF:s kampanj The Earth Hour, promenerar och går på tur mycket.      Cyklar ofta och använder sig av det finska konceptet ECO-drivingtekniken de få tillfällen bil används. Bidrar till få och korta person -och varutransportvägar, änvänder återvinningsbar plast, sopsorterar och använder mobilt kontor i verksamheten. Enbart grön el används.                                                                                                                                                              Använder tillåtet verktyget FN:s konvention om de Mänskliga Rättigheterna och demokratin som ryggrad och ledstjärnor med strukturerade handlings -och arbetsplaner i verksamheten, vilket är väl dokumenterat kända verktyg för gó, hälsosam, varm stämning och atmosfär bland oss människor och därmed husdjuren. 

 

2021-11-10