SÄKERHETSARBETE &
KVALITETSSÄKRAT ARRENDE STALL med UTHYRNING AV HÄSTBOXAR SAMT BETE PÅ CERTIFIERAD GÅRD.

StalIGNELL utvecklades från ett framgångsrikt utbildningsföretag i basal akutsjukvård med debriefing till ett företag som i dag dels erbjuder arrende av kvalitetssäkrat nischat inackorderingsstall samt dels erbjuder betesmark med service med inriktning mot träningar, utbildningar och tävlingar för den som vill det.

Företagets verksamhet har sin nisch och fokus utifrån dels respekten för människors lika värde - oberoende kön, ålder, religion och politisk åskådning- och dels respekten för hästens värde. Samt i kvalitetsarbete, klimatmedvetande och ett gott samarbete med myndigheter och organisationer.


BETEBY GÅRD EN CERTIFIERAD SÄKERHETSGÅRD

StalIGNELL drivs sedan 2008 som enskild firma av Marie-Louise Lignell, som i perioder bott på Beteby Gård sen början på 1960-talet och bor på samt driver gården själv sedan 2009.

Marie-Louise är 4:e generationens företagare. Marie-Louises farfarsfars fru Christina Lovisa Maria Lignell startade AB Billiga Tomter tillsammans med sina fyra söner efter att hennes make och pojkarnas pappa juristen Johan Edvard Lignell avled 1911 i Stockholm.
Marie-Louises morfar arbetade som kapten i dåvarande kavalleriet. På ett naturligt sätt har de humanistiska traditionerna gått vidare och bidragit och bidrar till ett positivt och ett ödmjukt förhållningssätt i affärslivet i dag, vilket resulterat bland annat till Beteby Gård certifierats av LRF och Länsförsäkringar Säker Gård/Säker Hästverksamhet, samt gott samarbete med Länsstyrelsen.

TRYGGHET & SÄKERHET

Marie-Louise har Socialstyrelsens behörighet som sjukvårdspersonal, militär sjukvårdsutbildning med ledarskapsutbildningar och UGL samt avlagt Högskoleexamen Lärarhögskolan i Stockholm.
Ridledare -och tävlingsdomarutbildning steg 1 för islandshäst samt skolad upp till lätt A på stor häst.
Marie-Louise har utbildat och föreläst som lärare ute på olika företag och organisationer som Svenska Livräddningssällskapet, Praktikertjänst, Svenska Röda Korset, Ambulanssjukvården, Svenska Jägarförbundet, Civilförsvaret för att nämna några.
Att Marie-Louise tog Jägarexamen 1990 är av största vikt, för att bland annat även försöka förstå samt hålla oseriösa jägares olagliga intrång, vuxenmobbning och annat elände borta(Referenser finns). 

Tillsammans med detta och Marie-Louises nätverk kombinerat med tidigare erfarenheter från dels tre egna kära hästar i familjen, dels av andras vackra stolta hästar i egen inackorderingsverksamhet i mer än tjugo år och dels olika erfarenheter av att ha upplåtit och arrenderat ut hela hästanläggningen som ett paket, får Du seriösa sympatiska hästägare en kompetent trygg bas som skyddar, att kunna utgå ifrån, att göra rätt och alltid vara rädd om.

UTVECKLING & FÖRÄNDRING

På stalIGNELL är utvärdering, utveckling och förändringsarbete en ständigt naturligt pågående process för oss, vilket förväntas även av Dig som gäst, medryttare och hästägare. 

VÅR VETERAN

är en kär collietik som blev färdig steg 1 i sin tjänsteträning efter sin godkända bedömning och test. En luttrad collie, en stabil 10-årig veteran. Är utbildad klövjehund och fungerar som "hundmentor" till vår adept.

 

VÅR ADEPT

är en älskad glad normalt nyfiken collie som får sin uppfostran och samma tillitsträning som vår veteran och omplaceringshund, utan andra okunniga människors påfund som till exempel skrika aggressivt åt hundar eller att hundar måsta hälsa på varandra. Det ska dom inte. Hundar väljer och låter varandra leva i fred(Steen, Fredrik. Hundcoachen.2016. Andersson, Johan. Sveriges fetaste hundar.2017). Och så vill vi ha det hos oss på gården, där våra hundar är tillitsfullt lösa.

VÅR OMPLACERINGSHUND
In memorial

var en kär härligt glad charmig collietik som blev 5 år och kom till oss efter en ej adekvat hundhållning. Tränades med tillitsövningar och i olika miljöer regelbundet som våra andra hundar. Till exempel bredvid Bromma flygplats, shopping-gallerior, folksamlingar i stan, olika slags trappor, tunnelbanan, skogen och tystnaden. Balansträningar med kroppsorientering. Tränades till packhund för att koppelfritt bistå på tur. 

Hen var känslig och scannade läste av Dig extremt snabbt. Som både hästar och hundar normalt alltid gör- om du människa är en rädd "trigger" som till exempel agressivt skriker och svär eller som är i sig själv i fred och sinnesro.   
Hästens luktsinne och hundens känsliga nosverktyg är en styrka och en tillgång för hästens och hundens överlevnad.

Det är med stor sorg i hjärtat det här skrivs, då hen inte längre lever. Hen var så älskad och ett levande bevis på, att hen tillitsfullt kommunicerade och samarbetade i flock med människan, när hen fick chansen. Vår omplaceringshund lämnar stolthet, kärlek och glädje efter sig till sina uppfödare på kennel Lavarose och till stalLIGNELL.MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA     TRYGGHET        SÄKERHET 


                                                                        


2017-12-12                                                                                               All rights reserved