Företaget riktar sig enbart till ärliga seriösa personer med kunskaper, kompetens och utbildning. Hästhållning och ridutbildning minst Lätt B dressyr. Enbart till personer som äger respekt, tolerans och hänsyn för allas väl och omsorg om varandra och anläggningen, som vi driver könsneutralt här hos oss. Det är viktigt för oss och samhället i stort.

Hästen är ett vandringsdjur. Vi erbjuder en naturlig omväxlande miljö på hästens villkor utan begränsade små oskyddade rutor. Och en kvalitetssäkrad nischad gård o stall i ett vacker kulturlandskap med oändliga möjligheter till ridträning i fält.

Vi innehar F-skattsedel, moms och sedvanlig försäkring och referenser. Har gott samarbete med myndigheter och stall, då trakasserier, exkludering och förtal online respektive IRL, diskriminering och andra brott aldrig har accepterats och fortfarande aldrig accepteras på gården och anläggningen.
Här tycker vi om och bryr oss om. Har alltid gjort och gör.

Godkänt av Länsstyrelsen och av LRF/LF certifierad Säker Gård/Säker Hästverksamhet(samma koncept)-på ett fredat hörn på Jorden, i Stockholms län. Djuren/de vilda djuren står här i fokus. Hästen är ett vandringsdjur. Därför erbjuder vi omväxlande utrymme och naturlig växtlighet & bete med skydd för regn/skyfall och starkt solsken på djurens villkor.
Mental lugn stabil trygghet och insikt i dig själv genererar ett glatt gosigt husdjur med gott självförtroende oberoende ras eller din egen utbildningsnivå.
Till minne av Maria Lignell med inspiration för sitt mod.
Våra varmaste gratulationer till Joe Biden och Kamala Harris i US! Som vi har väntat på det här historiska valresultatet. Äntligen kom det! Med glädje och lättnad för alla medmänniskor. Det är ett tufft och ett utmanande arbete som väntar, med läka vår planet och medmänniskors själar, efter den psykopatiska "ledar"stilens kaos och splittring "vi" och "dom". Men det går, att göra det omöjliga möjligt! Det har gjorts förr.

Ja, det är inte omöjligt. För 100 år sedan fick vi kvinnor i Sverige politiska rätten, gå till val och rösta. Och i år fick vi i Sverige en kvinna som statsminister. Hjärtliga gratulationer! De splittrande motmänniskorna kommer försöka lägga ut sin rädsla och göra precis allt, för att motarbeta nya statsministern. Men det går, att göra det omöjliga möjligt. Hon är inte ensam.

 

 

 

Den 25 maj 2018 inkluderades den nya personuppgiftslagen GDPR i Beteby Gårds/stalLIGNELLs redan befintliga personsekretesspolicy. GDPR är en internationell lag inom EU och ersätter den nationella svenska lagen PUL från och med 25 maj 2018.

Vad hästägare har sagt under åren:

...ja..jag kan verkligen rekommendera den här gården och stallet...  ...det är så lugnt här ute...  ...du är så lätt och samarbeta med... ...hästarna verkar verkligen trivas här...  ...en lyxig organisation...  ...du verkar så lättsam och lätt att ha att göra med...

 

 

 

Upprättelse för vår fina fyrbenta kära vän, som med sin respekt vaktar och håller den i närområdet oinbjudna respekt -och gränslösa gamla f d elektrikerfamiljen, räven och grävlingen borta från vår hemfridszoner och gård.

 Gården är inte en tomt. Det är en fredad gård och vår hunds tillitsfulla hem. Gården är hundens hem, där den har sitt revir, sin lya, sin kära flock/familj. Är inte totalt underkastad och bestulen på sin livsglädje, utan är lös i sitt hem.. Hundar väljer inte våld. Skriker inte aggressivt och går inte "...gååå... ...gå heeem...säger jag..."(citat) när de är hemma. Hundar - precis som sina kusiner vargen och räven- väljer inte att göra som inte sympatiska människor gör: trakassera, välja det fysiska och/eller psykiska våldet, att försöka skrämmas och lägga ut sin egen rädsla eller välja prestigefyllt kontrollbehov med att försöka kontrollera och styra djuren och naturen.

Gården är med naturen och hundens hem.

 

 

 

 

 

INTRODUKTION OCH VÄLKOMMEN TILL OSS

 

 

VILL DU GÖRA SKILLNAD MED OSS? EN BÄTTRE VÄRLD ÄR MÖJLIG!

 

RÄTTEN ATT FÅ EXISTERA I RESPEKT OCH I FRED?

UTAN OMOTIVERAT OPROVOCERAT MISSBRUK AV ALLEMANSRÄTTEN MED KONTROLL/REVIRBEHOV  MED SKADEGÖRELSE, TRAKASSERIER & DISKRIMINERING MED ANLEDNING AV GENUS

 PÅ EN CERTIFIERAD GÅRD OCH STALL MED BRED KOMPETENS?                        

DÅ ÄR DU VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS OCH VÅR FRIDZON!

 

Bakgrund

I september 2015 antog ledarna för världens länder en ny global utvecklingsagenda, Agenda 2030. Den består av 17 mål som den 1 januari 2016 ersatte milleniemålen med syftet utrota fattigdom och hunger, rädda vår planet Jordens ekosystem, klimat och säkerställa att alla människor kan leva jämställda, trygga och drägliga liv för en hållbar utveckling år 2030.

FN:s generalförsamling antog 1979 en konvention om de mänskliga rättigheterna som Agenda 2030 bland annat är byggt på, vars syfte är att all slags osynlig och synlig diskriminering av kvinnor i Sverige och övriga världen i alla länder på samtliga nivåer i samhället, ska upplösas. Kvinnors rättigheter är lika med mänskliga rättigheter(Clinton.H.1995)
 
Sverige var den första nationen som skrev på konventionen och den svenska staten har förbundit sig till, att skydda rättigheterna i Kvinnokonventionen.
Det vill säga att varje enskild svensk kvinna och man i Sverige är skyldig till att samverka och arbeta könlöst. Oberoende kön.
Det vill säga att varje enskild svensk kvinna och man i Sverige är skyldig till att aktivt bemöta sin medmänniska som -precis just det- som hen, en medmänniska.

h en evig tävlan(Mendel-Enk, Stephan.2013). 
Mer än 300 år tillbaka gammal förlegad kvinnosyn/kvinnohat existerar än i dag.

 

GROV DISKRIMINERING   EXKLUDERING   HÄRSKARTEKNIKER                                                                 

Det vill säga att varje människa -oberoende biologiskt kön- i mitt geografiska närområde i Österhaninge är skyldiga att aktivt samarbeta enligt FN:s konvention och Sveriges regerings arbete - med bland annat #metoo(2017)- med detta och medverka till att varje medmänniska -har ingenting med ett kön att göra- fritt kan äga mark och konstruktivt driva en gård samt en hästanläggning seriöst, utan dystra synliga respektive osynliga oprovocerade kontroll/revir- behov med trakasserier, sabotage och ofredande med oinbjudna gubbar och kvinnor respektlöst snokande på fastigheterna och gården, nätbluffar på facebook, vuxenmobbning, mobba kompetent ung jägare och förstöra hens jaktpass, bekvämt lämna bevittnade flera gödsel -och jägar/koslakthögar efter sig på åkermark och i skogen med ko -och hästgödsel, kadaver och slaktavfall som lockar till vargen och de andra rovdjuren. Tomma sprit/vinflaskor samt intrång, invadering och stöld av mer än 1 hektar mark. Bara att ta och stjäla sig till rätten till allt detta är lika med 0 moral. Och dessutom brottsligt.

Att med inkompetens, tystnadskulturen och osanningar bara ta sig rätten utan demokratisk ordning, utestänga och exkludera fastighetsägare från sina egna fastigheter, för att själv kunna härska, bestämma och stjäla sig rätten till tolkningsföreträde och påståenden för fastighetsägares och fastigheternas väg, är inte på något sätt någon respekt och demokrati. Det är det blåa auktoritära våldet.

Att man fritt kan använda -av Lantmäteriet på uppdrag av Sveriges riksdag- uppställda och uträknade fastigheter och byggnader samt fastigheternas vägnät allmänna som enskilda (Definitionen "privat väg" existerar inte, då ingen människa äger en väg. En väg servar och tillhör en fastighet), utan oprovocerade egenmäktiga otillåtna egna påhittade fastighetsgränser och skrämseljakter med konstruerat ofredande, sönderkörd deformerad enskild väg, försökt hackat sönder bro på enskild väg midsommarhelgen 2020, inlåsningar av människor med hänglås 2014 på väggrind, då man inte kan äga vägar. Eller män och kvinnor som otillåtet egenmäktigt tar sig rätten och går in och försöker ändra redan befintliga ömsesidiga upprättade riktiga seriösa juridiska avtal och försöka anarkistiskt köra egna race i egen sak. Allt är motarbetande med vuxenmobbning, sabotage och diskriminering med anledning av kön. Ett pompöst glättigt luftslott med auktoritär miljö på insidan präglat ur avund och hat som uttrycks utifrån våldsidén om könsmaktordning, där kvinnans mänskliga rättigheter förminskas samt reduceras och försöks kvävas till existentiell tystnad av motmänniskor -det vill säga- både män och matriarkatets kvinnor. Sverigedemokratin dominerar i den här miljön, enligt det senaste valets siffror i Sverige. En varning för dessa "levande varningstrianglar" är på sin plats!

Med demokrati och könsneutral transparens kunna samarbeta och medverka till att allmänheten ska kunna använda bro och de enskilda vägarna, utan att bro och de enskilda vägarna ska oprovocerat utsättas medvetet för grov systematisk skadegörelse av gubbträsket, barn/unga bil -och 4-hjulingsförare. Traktorförare egenmäktigt i sin tystnadskultur "avsade sig" det egna påtagna avtalsbundna underhållsansvaret. Traktorförare som med rigid okunskap systematiskt medvetet -trots flera påpekanden samt efter skyfall- utförde våldsam skadegörelse med för breda och tunga traktorer på en bro enbart byggd med vägkropp för hästar,vagnar och fåtal bilar(Trafikverket.2012.REV.2020) fram till 17 april i år 2021, då vi äntligen kunde sätta stopp och bryta. 
Istället för samarbetsmodellen/dialog väljer bil och traktorförarna själva, samt motmänniskorna i geografiska närområdet exkludera och köra egna konstruerade villkor i tystnad i egna intressen, fly och skyller ifrån sig sina skulder och ansvar i sak, som de själva äger. Allt enligt härskarteknikerna, vålds -och härskarideologin. Rätten till häststallarrenden har förverkats med anledning av brott. Samt
jordbruksarrende som förverkades även här med anledning av flera brott och miljöbrott.    

Arrendena delgavs och sades därför upp av mig. Skriftligt bekräftad uppsägning finns hos mitt juridiska ombud.

Hur många är vi inte igenom historien kloka samarbetsmänniskor, som blivit och blir påförda -oftast utan vår fysiska närvaro bakom våra ryggar i tystnadskulturen, så vi varken kan försvara oss och/eller återge fakta och de faktiska händelserna- andra människors egna skulder och offerproblem, som de själva äger? Som vi kloka samarbetsmänniskor inte alls har någonting med att göra. Ingenting. Detta är ju ingenting nytt i historien. Även Hitler var skicklig på att blända människor med pompösa fasader och glättiga ord, manipulera och ljuga i syfte blockera transparens, demokrati och dölja det faktiska.

Framtiden är här och nu med medmänsklighet och könsneutral 100% delaktighet. En bättre framtid är möjlig! Framtiden har ju redan börjat!      

På Beteby gård väljer vi konstruktiv utveckling, dialog och könsneutral 100 % -ig delaktighet och samarbete i stället och medverkar till friheten att själv välja seriös entreprenör och ingå riktiga seriösa avtal med, där hen tillåts förhålla sig till myndigheterna och deras strukturerade regelverk, leva och agera på samma villkor som medmänniskor och där hens könstillhörighet eller andra sektionella diskrimineringsgrunder inte bestämmer förutsättningarna med synliga respektive osynliga (tystnadskulturen) konstruerade skrämseljakter, vedergällningar, motarbeta med ständiga sabotage, lögner och förtal, duperingar, skadegörelse, rädsla -och förlöjligandeoperationer för vad varje enskild  individ ska uppnå med sitt liv.

Det här ovan beskrivna har pågått, pågår nu och bekräftas i realitet oavbrutet. Det pågår här och nu. Precis nu de här timmarna och Du läsare är en del av de här strukturerna. Sover du? Är du en tyst åskådare? Förövare? Eller en medlöpare? Ser Du, vad som händer? Eller vill Du inte bekvämt se? Saknar mod? Bekväm?

Du läser om de destruktiva sätt, de Mänskliga Rättigheterna kränks just nu och om de konfliktfyllda konsekvenser med bland annat hot om kärnvapenkrig som uppstått och som finns kvar. Hot i sig som aldrig kan skrivas bort i avtal med ett land -Nordkorea- och sen försvinna med anledning och "hjälp" av den hetsiga, exkluderande inkompetenta "sanningssägande"presidenten i USA. Det rimmar dåligt, när man som president samtidigt kan stå inne i FN och hota med kärnvapenkrig. Den arena där världens länder arbetar mot fred, fredliga väluppfostrade möten och fredliga lösningar. Inte för att vinna. Fel person på fel plats, som måste vinna. Kan och vill inte kommunicera och samarbeta könsneutralt.  

Vår intention, är inte alls på något sätt att göra anspråk, utan endast beskriver likartade upplevelser som delas av många många medvetna personer och bekräftas i forskning, litteratur, pågående samtal efter bland annat #metoo och politiker av båda könen.

Se gärna kontaktsidan hur jag nås för mer information om objektiva seriösa referenser. Samt om egna och med andra personers tillåtelse, deras objektiva tunga seriösa vittnesmål, som jag delar med mig av.

Hur tillförlitlig är en persons verbala och/eller skriftliga uppgift? Är det fakta? Eller ens egen rädsla och påhitt bara? Är det "alternativa fakta"? Nonsens och ren skit?

Hur vet du, när skvaller eller när en bild och fakta är 100 % korrekt och inte fejkad eller manipulerad och ändrad av avsändaren?  

Nätbluffarna sprider med enkelt klick falska bilder och inlägg på facebook och på nätet. Vems sanning ska vara rätt? Mannens ord? Varför? I vilket syfte? Kvinnans ord? Är sanningen falsk?  

Vi människor är olika. Samtliga beteenden, attityder och tankegods med respekt, hänsyn och tolerans = jämlikhet och demokrati. Jämlikhet och könsneutralitet är den billigaste och lättaste lösningen för att minska vårt samhälles skattetryck och övriga kostnader för bedrägerier, allt elände och lidande: kriminalvården, brottsligheten, ekonomiska brottsligheten, psykiatrin, sjukvården, mediciner, ungdomsvården.

Lev väl <3

 

 

 

Referenser

 

#metoo 

#bortabramenhemmavärst

Albright, Madeleine(USA:s första kvinnliga utrikesminister).2004

Clinton, Hillary(USA:s första kvinnliga presidentkandidat).2016

Dahlbom-Hall, Barbro (Konsult, medicine hedersdoktor Uppsala universitet): Lära män leda kvinnor.2002, Lära män leva - i ledarskapets dilemma.2007

FN.1945: Konventionen om de Mänskliga rättigheterna.10.12.1948

Jonsson, Peder (Präst, Piteå): Mansuppropet för kvinnofrid i Piteå. www.svt.se 2018.01.03

LAND LANTBRUK nr25:Krönikör Palle Borgström;förbundsordförande LRF   "...Vi män behöver ta större ansvar för jämställdheten..." LRF.14 juni 2019.

Lignell, Marie-Louise: Vi har mycket att lära från vargarna. Artikel krönika utifrån forskning/fakta. E-tidningen SYRE Stockholm/46.2018.07.20

Marklund, Liza & Snickare, Lotta:"...Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra...".2005

Selberg, Rebecca(bitr. lektor genusvetenskap, Lunds universitet).2016

Wilkinson, Richard & Pickett, Kate.Jämlika samhällen=Friska samhällen.2010

Åhs, Berit; (universitetet Oslo; Norge) socialpsykolog och genusforskare:           Åhs etablerade teori härskartekniker.            

 

 

Vi tror på det här och är inte ensam om i världen, att göra det.

stalLIGNELL är nischat och gör skillnad med glädje för Din trygghet och Din säkerhet som gäst hos oss. Du är varmt välkommen till oss!

Du kan själv göra skillnad. Men bara om Du själv vill. Mer information finns på

www.un.org
www.unwomen.org
www.fn.se

2022-01-07

ÄR ALLT SOM SÄGS & PÅSTÅS RIKTIGT I SAK? ÄR DU LÄTTLURAD?

Onsdagen den 13 mars 2019 var det dags igen för den viktiga och nödvändiga prisbelönta Källkritikens dag på ABF-huset i Stockholm(METRO/VIRALGRANSKAREN).

Hela dagen pågick med olika hållpunkter. Eftermiddagen riktade sig till skolklasser i Sverige som även direktsändes från scenen. Samma hållpunkter riktade sig till övriga samhället från kl.17:30..

Frågor i stort som togs upp på agendan var bland annat varför går vi på bluffar och fejkade nyheter? Om vandringssägner och hur de ställer till det för oss. Vilka är det, som luras på nätet? Hur du själv kan viralgranska. Hur sprids bilden av Sverige i andra länder? Hur ser bilden ut som sprids om Sverige?

VI MÅSTE ALLA BLI BRA PÅ, ATT KOLLA UPP SAKER SOM VI SER OCH SAKER SOM VI DELAR I VÅRA FLÖDEN(METRO/VIRALGRANSKAREN(2016-02-28).

 

Jag vill samtidigt här passa på rikta ett varmt tack till avdelningen VIRALGRANSKAREN på tidningen METRO (Beklagansvärt och tråkigt gick tidningen METRO i konkurs i ett annat sammanhang) som dagligen sen fem år tillbaka lyfter fram i ljuset vikten av dels källkritik och dels vikten av kunskaper för ökad medvetenhet hos oss människor och upplösa tystnads -och rädslokulturen

Bluffar och fejkade påståenden och bilder med mera IRL och på nätet ödelägger och krossar människors drömmar och liv, splittrar familjer och/eller hetsar till ondsint exkludering med hjälp av ett onyanserat omedvetet enkelt snabbt klick på dela-knappen eller gilla/ gilla inte-knappen, om du har otur. Det vill du väl bästa läsare, inte delta i. Eller hur? Nej, det vill du säkert inte. Men du är rädd och orolig, vad  grannen/symbiotiska familjen ska säga, om du öppet deklarerar, att du egentligen inte vill söndra. Äger du mod?

Du kan stoppa den onda spiralen, genom att kila in dig och fråga dig själv: Kan det här verkligen stämma? Vad är syftet med det som syns eller hörs? Det finns alltid mer än två perspektiv/två sidor av någonting som påstås. Vem äger det som påstås? Vem tar sig rätten? Varför? Kan man äga sanningen?

 

Avsnittet nedan är stalLIGNELL:s humanistiska tankar och bidrag i den stora helheten samhället som utgörs av oss alla medborgare i Sverige.

I dag lever vi i en tid där människor som inte gör rätt för sig, ytterliggare har en plattform sociala medier att missbruka i egna syften och lyfter bort sina egna olämpliga beteenden från sig själva och applicerar dessa olämpliga beteenden istället på seriösa oskyldiga människor genom att använda illasinnade egenkonstruerade spekulationer med bergfasta åsikter utan kunskap och utan 100 %:a klockrena fakta, oärliga inlägg med manipulerade filer, uttrycker nedsättande kommentarer om stall och om seriösa oskyldiga människor i stort, då det "bara är kommentarer" enligt bekräftad källa.

stalLIGNELL har reagerat tidigare, då sådana kommentarer inte är någonting som stalLIGNELL varken delar, har tid med eller har värderingar som överensstämmer. Reagerar åter och agerar.

Efterlyser här  grundutbildning i journalistik för alla medborgare som använder sociala medier i syfte bidra till att upplösa förtal och hets mot andra människor.

Frågan är aktuellare än någonsin i dessa tider, som vi lever i idag, där arga människor utan förnuft ansvarslöst spekulerar, hänger ut andra oskyldiga människor med namn utan vare sig har frågat och lärt känna dessa människor. Söndagen den 16 augusti 2015 publicerades följande i DN:s Söndagskrönika s.A5 till svenska folket, som belyser "bara är kommentarer": Vi vill inte ha någon lynchstämning gentemot enskilda personer eller någon folkgrupp, sade den finländska polisen Petri Savela när osanningarna om våldtäkten på 15-åringen höll på att bli virala på sociala medier(osanningarna blir sanningen. Egen kommentar). De orden bör läsas högt, också i Sverige.

Oberoende om man valt vara med i en häststallmaffia där graden av tvärsäkerhet ökar ju mindre grad av kompetens som finns hos hästägaren(Hästfocus.2007.02 s.74,egna observationer under mer än 30 års tid), är fastighetsägare, gårdsägare, lärare, städare, politiker, oberoende arbetsposition, religion, sexuell läggning eller etnicitet har vi alla ansvaret att tänka som en journalist, när vi publicerar någonting fysiskt gömda bakom våra mobiler, paddor och laptops samtidigt som vi sitter på hästryggen, bakom bilratten eller på tunnelbanan mitt i rusningen och delger sedan publiceringarna fysiskt under fikat eller under annan samvaro.

Efterlyser grundutbildning i journalistik redan på grundskolenivå för kunskap, medvetenhet och etiskt ansvar med syftet varje person bidrar med tillit och till ett anständigt lynchfritt samhällsklimat.             

stalLIGNELL:s intention här är inte på något sätt, att göra något anspråk, utan vill här enbart visa dig bästa läsare stöd och varmt rekommendera dig ta del av prisbelönade VIRALGRANSKAREN(METRO.2014) kring medvetenhet och kunskapsinhämtning överlag kring sociala medier och upphovsrättslagen.

Sociala medier är ett bra verktyg, som till exempel bidrog till evakueringen vid den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014(LRF.2014). Sociala medier är ett dåligt verktyg, som används till exempel för manipulerad ryktesspridning om människor, som inte alls har någonting i sak att göra. Ett exempel är, av människor gjorda ryktesspridningen om fallet Lisa Holm(www.svt.se 2015.06.12). Allt beroende på vem människan är och hens människosyn, som använder de sociala medierna. 

Ta dig tid till eftertanke och reflektion. Du har ju ett eget val och ansvar. Deltar du i eländet, att göra andra människor illa? Eller är du en passiv osäker åskådare? Eller är du en aktivt konstruktiv "jobbig" kil?

Grundutbilning i journalistik är etiskt, moraliskt, politiskt och juridiskt försvarbart.

 

Svenska FN-förbundet och stalLIGNELLs samarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FN 75 år 2020   EN BÄTTRE VÄRLD ÄR MÖJLIG